Безплатна доставка над 900 лв Bulgarian flag English flag

Общо събрание на акционерите

Редовно общо годишно събрание на акционерите на "Декотекс " АД на 30.05.2024 г.

Ред и условия за изплащане на дивидент за 2023 г.
Уведомление по чл.115 в ал.4 от ЗППЦК за изплащане на дивидент за 2023 г.
Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на Декотекс АД от 30.05.2024 г.
Покана за свикване на редовно общо годишно събрание на акционерите на "Декотекс " АД на 30.05.2024 г.
Материали за ОСА на 30.05.2024 г.
Доклад на Съвета на директорите за 2023 г.
Доклад на директора за връзка с инвеститорите за 2023
Годишен финансов отчет на "Декотекс" АД за 2023 г. част 1
Годишен финансов отчет на "Декотекс" АД за 2023 г. част 2
Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на СД за 2023 г.
Допълнение към Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на СД за 2023 г.
Доклад на независимия одитор за ГФО 2023 г.
КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДЕКОТЕКС АД ЗА 2023 Г. част 1
КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДЕКОТЕКС АД ЗА 2023 Г. част 2
Доклад на независимия одитор за консолидиран ГФО 2023 г.
Образец на пълномощно за гласуване
Доклад на одитния комитет на "Декотекс" АД за 2023 г.
Покана публикувана в Търговския регистър за ОСА на 30.05.2024 г. от 11:00 ч
Протокол от Съвета на директорите

Редовно общо събрание на акционерите на "Декотекс"АД на 12.05.2023 г. от 11.00 часа в сградата на дружеството гр.Сливен,бул."Хаджи Димитър" 42

Условия и ред за изплащане на дивидент за 2022 година
Уведомление по чл.115 в ал.4 от ЗППЦК за изплащане на дивидент за 2022 г.
Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на Декотекс АД от 12.05.2023 г.
Покана за свикване на редовно общо годишно събрание на акционерите на Декотекс АД на 12.05.2023 г.
Покана публикувана в Търговския регистър за ОСА на 12.05.2023 г. от 11:00 ч
Материали за ОСА на 11.05.2023 г.
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ДЕКОТЕКС" АД ЗА 2022 ГОДИНА
Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на СД за 2022 г.
Доклад и декларация на независимия одитор за ГФО 2022 г.
КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДЕКОТЕКС АД ЗА 2022 Г.
Доклад и декларация на независимия одитор за консолидиран ГФО 2022 г.
Протокол от Съвета на директорите
Пълномощно -образец за ОСА на 12.05.2023
Доклад на одитния комитет на "Декотекс" АД за 2022 г.
Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.
Отчет на Съвета на директорите за дейността на "Декотекс" АД за 2022

Редовно общо събрание на акционерите на "Декотекс"АД на 11.05.2022 г. от 10.00 часа в сградата на дружеството гр.Сливен,бул."Хаджи Димитър" 42

Условия и ред за изплащане на дивидент за 2021 година
Уведомление по чл.115 в ал.4 от ЗППЦК за изплащане на дивидент за 2021 г.
Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на Декотекс АД от 11.05.2022 г.
Покана за свикване на редовно общо годишно събрание на акционерите на Декотекс АД
Декларация на независимия одитор за ГФО за 2021 г.
Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2021 г.
Доклад на независимия одитор за ГФО за 2021 г.
Доклад за политиката на възнагражденията на членовете на СД за 2021 г.
Материали за ОСА на 11.05.2022 г.
Годишен финансов отчет на Декотекс АД за 2021 г.
Консолидиран годишен финансов отчет на Декотекс АД за 2021 г.
Доклад на одитния комитет за 2021 г.
Образец на пълномощно за гласуване
Публикация на поканата за ОСА в Търговския регистър
Протокол от Съвета на директорите
Декларация на независимия одитор за консолидиран ГФО за 2021 г.
Доклад на независимия одитор за консолидирания ГФО за 2021 г.
Отчет на Съвета на директорите за дейността на Декотекс АД за 2021 г.

Редовно общо събрание на акционерите на "Декотекс"АД на 15.06.2021 г. от 11.00 часа в сградата на дружеството гр.Сливен,бул."Хаджи Димитър" 42

Условия и ред за изплащане на дивидент за 2020 г.
Уведомление по чл.115в,ал.4 от ЗППЦК за изплащане на дивидент за 2020 г.
Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на "Декотекс" АД от 15.06.2021 г.
Протокол от Съвета на директорите
Публикация на поканата в ТР
Образец на пълномощно за гласуване
Отчет на Съвета на директорите за дейността на Декотекс АД за 2020 г.
Доклад на одитния комитет за 2020 г.
Консолидиран годишен финансов отчет на Декотекс АД за 2020 г.
Годишен финансов отчет на Декотекс АД за 2020 г.
Материали за ОСА на 15.06.2021 г.
Доклад за политиката на възнагражденията на СД за 2020 г.
Доклад на независимия одитор за консолидирания ГФО 2020 г.
Доклад на независимия одитор за ГФО 2020 г.
Доклад на ДВИ за 2020 г.
Декларация от независимия одитор за консолидиран ГФО 2020 г.
Декларация от независимия одитор за ГФО 2020 г.
Покана за свикване на Редовно общо годишно събрание на акционерите на Декотекс АД

Редовно общо събрание на акционерите на "Декотекс"АД на 03.08.2020 г. от 11.00 часа в сградата на дружеството гр.Сливен,бул."Хаджи Димитър" 42

ДИВИДЕНТ 2019
Уведомление за изплащане на дивидент на основание чл.115в, ал.4 от ЗППЦК
Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на Декотекс АД, проведено на 03.08.2020 г.
Материали нов член на СД 2
Обявление в Търговския регистър на предложение по чл.223 от ТЗ
Образец на актуализирано пълномощно
Актуализирани материали за ОСА на 03.08.2020
Актуализирана покана към акционерите
Покана за свикване на Редовно общо годишно събрание на акционерите на Декотекс АД
Годишен финансов отчет на Декотекс АД за 2019 г.
Консолидиран годишен финансов отчет на Декотекс АД за 2019 г.
Протокол на Съвета на директорите
Доклад на Съвета на директорите за дейността на Декотекс АД за 2019 г.
Публикация на покана в ТР
Материали за нов член на СД
Доклад за политиката на възнагражденията на СД за 2019 г.
Доклад на ДВИ за 2019 г.
Доклад на одитния документ 2019 г.
Декларация от независим одитор за консолидиран ГФО 2019 г.
Декларация от независимия одитор за ГФО 2019 г.
Доклад на независимия одитор за консолидиран ГФО 2019 г.
Доклад на независимия одитор за ГФО 2019 г.

Редовно общо събрание на акционерите на "Декотекс" АД на 04.06.2019 г.от 11.00 часа в сградата на дружеството гр.Сливен,бул.Хаджи Димитър 42

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на Декотекс АД, проведено на 04.06.2019 г.
Декларация на независимия одитор за консолидиран ГФО - 2018 г.
Декларация от независимия одитор за ГФО 2018 г.
Доклад на независимия одитор за консолидиран ГФО - 2018 г.
Доклад на независимия одитор за ГФО-2018 г.
Образец на пълномощно
Доклад за политиката на възнагражденията на СД за 2018 г.
Доклад на одитния комитет за 2018
Доклад на директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.
Доклад на Съвета на директорите за 2018 г.
Консолидиран годишен финансов на Декотекс АД отчет за 2018 г.
Годишен финансов отчет на Декотекс АД за 2018 г.
Публикация на поканата за ОСА от ТР
Протокол на Съвета на директорите
Материали за ОСА на Декотекс АД
Покана за свикване на Общо събрание на акционерите на Декотекс АД - 04.06.2019 г.

Редовно общо събрание на акционерите на "Декотекс" АД на 27.04.2018 г. от 11:00 часа в сградата на дружеството - гр.Сливен, бул.Хаджи Димитър 42

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на "Декотекс" АД
Декларация от незавимия одитор за ГФО за 2017 г.
Декларация от незавимия одитор за консолидиран ГФО за 2017 г.
Публикация от Търговския регистър
Образец на пълномощно
Доклад на одитния комитет
Доклад на директора за връзка с инвеститорите
Доклад за политиката на възнагражденията
Доклад на регистрирания одитор за консолидиран ГФО 2017 г.
Оповестяване на консолидиран ГФО за 2017 г.
Консолидиран Годишен финансов отчет на Декотекс АД за 2017 г.
Доклад на регистрирания одитор за ГФО за 2017 г.
Оповестяване на ГФО на Декотекс АД за 2017 г.
Годишен финансов отчет на Декотекс АД за 2017 г.
Доклад на Съвета на директорите за 2017 г.
Протокол на Съвета на директорите
Материали за Общото събрание
Покана за свикване на Общо събрание на акционерите

Редовно общо събрание на акционерите на Декотекс АД на 18.05.2016 г. от 11.00 часа в сградата на дружеството гр. Сливен, бул.Хаджи Димитър 42

Протокол от редовното годишно общо събрание на акционерите на „ДЕКОТЕКС”АД – гр.Сливен
Покана за свикване на Общо събрание на акционерите
Материали за Общото събрание
Протокол на Съвета на директорите
Доклад на Съвета на директорите
Годишен финансов отчет на Декотекс АД за 2015 г.
Оповестяване на ГФО на Декотекс АД за 2015 г.
Доклад на регистрирания одитор за ГФО
Kонсолидиран Годишен финансов отчет на Декотекс АД за 2015г.
Оповестяване на консолидиран ГФО за 2015 г.
Доклад на регистрирания одитор за консолидирания ГФО
Доклад за политиката на възнагражденията
Доклад на дирeктора за връзка с инвеститорите
Доклад на одитния комитет
Образец на пълномощно
Публикация от Търговския регистър

Редовно общо събрание на акционерите на Декотекс АД на 25.04.2014 г. от 11.30 часа в сградата на дружеството гр. Сливен, бул.Хаджи Димитър 42

Протокол от редовното годишно общо събрание на акционерите на „ДЕКОТЕКС”АД – гр.Сливен
Покана за свикване на Общо събрание на акционерите
Материали за Общото събрание
Протокол на Съвета на директорите
Доклад на Съвета на директорите
Годишен финансов отчет на Декотекс АД за 2013 г.
Оповестяване на ГФО за 2013 г.
Доклад на регистрирания одитор за ГФО
Kонсолидиран Годишен финансов отчет на Декотекс АД за 2013 г.
Оповестяване на консолидиран ГФО за 2013 г.
Доклад на регистрирания одитор за консолидирания ГФО
Доклад за политиката на възнагражденията
Доклад на дирeктора за връзка с инвеститорите
Доклад на одитния комитет
Образец на пълномощно
Публикация от Търговския регистър
Предложение от дружеството-акционер "Каппа Технолоджи"АД за включване в дневния ред
Протокол на СД на Каппа Технолоджи АД
Декларация по чл.223 "а" за дружеството-акционер
Публикация в ТР

Други

Протокол от годишното общо събрание на "ДЕКОТЕКС" АД – гр. Сливен, проведен на 15.06.2009 г.
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на "Декотекс" АД - гр. Сливен
Протокол от заседание на Съвета на директорите от 10.03.2011 г.
Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на “Декотекс” АД (1)
Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на “Декотекс” АД (2)
Материали за годишно общо събрание на Декотекс АД на 26.05.2011
Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010
Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010
Заверен годишен финансов отчет на Декотекс за 2010 г. (1)
Заверен годишен финансов отчет на Декотекс за 2010 г. (2)
Доклад на регистрирания одитор за 2010 г.
Отчет за дейността на одитния комитет
Пълномощно за участие в Годишното общо събрание на Декотекс АД
Протокол от редовното годишно общо събрание на акционерите на "Декотекс" АД - гр. Сливен